Aktualności


27 czerwca 2012r.

Reportaż TVN24 – Nie płacą za prąd, sami go produkują


18 czerwca 2012r.

Misja – Intersolar 2012


Właśnie zakończyła się kolejna misja przedstawicieli klastra „Domy czystej energii” koordynowanego przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość. Tym razem celem naszej wyprawy były największe targi technologii słonecznych na świecie „Intersolar” w Monachium. Na targach swoje wyroby zaprezentowało ponad 1000 wystawców a liczba odwiedzających przekroczyła 50 tysięcy. Prezentowane technologie dotyczyły dwóch nurtów: fotowoltaiki czyli pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca oraz kolektorów słonecznych wykorzystywanych do kumulacji ciepła. Nie zabrakło również kompleksowych rozwiązań w zakresie zarządzania energią w budynkach mieszkalnych i przemysłowych oraz pojazdów zasilanych energią elektryczną. Poniżej znajduje się fotorelacja z misji która odbyła się w dniach 13-15 czerwca 2012.


Więcej zdjęć >>

6 czerwca 2012r.

Centrum Technologii Energetycznych śladem aktualnych trendów w wykorzystaniu energii słonecznej.


6 czerwca w Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy odbyła się prezentacja na temat aktualnych trendów w wykorzystaniu energii słonecznej.

Spotkanie to zostało przygotowane oraz przeprowadzone przez Panią Magdalenę Nemś, doktorantkę wydziału Mechaniczno- Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.

Pani Magdalena przedstawiła najnowsze rodzaje badań prowadzonych w dziedzinie technologii bazujących na energii słonecznej. Badania te polegają na ulepszaniu oraz modyfikowaniu dotychczasowych rozwiązań, które pozwalają na uzyskanie większej wydajności a tym samym wpływają na wyższą efektywność energetyczną testowanych urządzeń.1 czerwca 2012r.

Mikroenergetyka. Teraźniejsza i przyszłość –wywiad w radiu TOKFM z prezesem Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość Krzysztofem Brzozowskim.


Krzysztof Brzozowski opowiada o roli jednego z najnowocześniejszych budynków w Polsce, którym jest Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy.

Zapraszamy do wysłuchania audycji:29 maja 2012r.

Życzenia z Parlamentu Europejskiego dla CTE.


Życzenia od Pani Poseł Parlamentu Europejskiego Lidii Geringer de Oedenberg dla Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy.28 maja 2012r.

Innowacje w energetyce i turystyce – wyróżnienie dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.


Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość zostało wyróżnione w tegorocznym konkursie w kategorii „ Innowacyjny projekt” ”, „Innowacyjna instytucja otoczenia biznesu”, zorganizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości.

Konkurs został zorganizowany w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach w dniach 14-16 maja. Stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie z rąk Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Rozwoju Regionalnego, która była gościem specjalnym wieczoru.

Wyróżnienie Stowarzyszenia wiąże się głównie z dwoma projektami, które w tej chwili realizujemy. W obszarze energetyki jest to projekt Centrum Technologii Energetycznych, a w obszarze turystyki projekt ZnaneNieznane.pl. Te dwa pozornie odległe obszary łączy sposób podejścia do współpracy z firmami - koncentrujemy się na budowaniu warunków do rozwoju firm z tych branż, w sposób niestandardowy i nie wymagający od nich dużych nakładów kapitałowych.

Innowacje w energetyce

Najnowszym projektem Stowarzyszenia jest Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy, które jest jednym z najnowocześniejszych budynków w Polsce.

Zgodnie z założeniami projektu budynek jest eksperymentem badawczo-rozwojowym, który w praktyce ma pokazać, w jaki sposób budynki mieszkalne i niewielkie obiekty usługowe mogą wykorzystywać w sposób racjonalny ekonomicznie zarówno technologie służące ograniczaniu zużycia energii, jak i te, które generują ją ze źródeł odnawialnych.

Innowacje w turystyce

Innowacje, które kreuje Stowarzyszenie nie ograniczają się jedynie do energetyki lecz jak wskazuje otrzymane wyróżnienie innowacje te dotyczą również branży turystycznej.

Projekt ZnaneNieznane.pl (oficjalna nazwa Konfigurowanie procesowe produktów sieciowych), który realizowany jest również przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, otrzymał wyróżnienie w tegorocznym konkursie „Innowacyjny projekt”. W ramach projektu wspólnie z wybranymi i sprawdzonymi firmami z branży turystycznej Stowarzyszenie tworzy oraz uruchamiania do sprzedaży nowoczesne oferty podróży – pakiety pozwalające rodzinom inaczej spędzić urlop. Inaczej czyli dobrze się razem bawiąc, zdobywając nowe umiejętności oraz poznając nieznane sposoby aktywności i spędzania czasu.

O konkursie

Celem konkursu jest wybór najbardziej innowacyjnych projektów, finansowanych ze środków unijnych i krajowych, a także popularyzacja nowoczesnych rozwiązań w biznesie poprzez promowanie tychże projektów. Uroczystość jest inicjatywą, która daje możliwość nagrodzenia najlepszych beneficjentów. Projekty biorące udział w konkursie musiały charakteryzować się wysoką innowacyjnością oraz być realizowane zgodnie z zasadami dobrych praktyk.

12 kwietnia 2012

Sesja Rady Miasta Świdnica - prezentacja.


Kolejne wystąpienie władz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość miało miejsce podczas sesji rady miasta w Świdnicy.

Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Brzozowski przedstawił aktualny stan zaopatrzenia Miasta Świdnica w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe. Wystąpienie dotyczyło w szczególności stanu budynków komunalnych oraz mieszkalnych generujących ogromne zużycie energii czyli co w praktyce oznacza gigantyczne rachunki za ciepło.

Prezes Stowarzyszenia przedstawił działania inwestycyjne oraz działania nie wymagających dużych nakładów, które przyczynić się mogą do znacznych oszczędności.

Materiał wideo

Zdjęcia:30 marca 2012r.

Sesja rady Gminy Dzierżoniów – omówienie Strategii Energetycznej Gminy.


W dniu 29 marca 2012r. odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Dzierżoniów na którą został zaproszony Prezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, Krzysztof Brzozowski.
Tematem wystąpienia Krzysztofa Brzozowskiego był przygotowany przez Stowarzyszanie „Plan zaopatrzenia gminy Dzierżoniów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.

Poniżej link do artykułu:
http://www.ug.dzierzoniow.pl/informacje/1744.htmlZdjęcie: Krzysztof Brzozowski podczas wystąpienia w trakcie XXI sesji Rady Gminy.

16 marca 2012

Uroczyste Otwarcie Centrum Technologii Energetycznych


Program uroczystego otwarcia – więcej informacji

28 luty 2012

"Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe" – Gmina Jedlina Zdrój


Z przyjemnością informujemy, iż kolejna z gmin uczestniczących w projekcie Eko-Gmina uzyskała wszystkie konieczne zgody w tym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu konieczne do uchwalenia „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe”.

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe to kluczowy dokument dla gminy, gdyż:

• z mocy prawa jest nadrzędny nad planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych,
• pozwala na aktywizację zawodową mieszkańców w procesie dywersyfikacji pozyskania energii (obowiązek zakupu przez sieciowe przedsiębiorstwa energetyczne nadwyżek energii pochodzących z Odnawialnych Źródeł Energii),
• zapewnia bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców gmin,
• stymuluje perspektywę racjonalizacji i rozwoju systemów energetycznych,
• umożliwia pozyskanie środków na inwestycje w ramach RPO.

31 styczeń 2012

Uchwalanie projektów założeń


Aktualnie w gminach, które brały udział w projekcie trwa proces uchwalania projektów założeń do planów zaopatrzenia gminy w ciepło, energie elektryczną oraz paliwa gazowe.

Proszę o kontakt jeśli mają Państwo pytania dotyczące:
- procedury procesu legislacyjnego,
- pism do właściwych organów,
- konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Jeśli będą mieli Państwo jakieś dodatkowe pytania czy uwagi, również zachęcamy do kontaktu drogą mailową lub telefoniczną.

22 grudnia 2011

DOFINANSOWANIE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII


Informujemy, iż w II kwartale 2012 roku rusza nabór wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, priorytet 5.1 Odnawialne Źródła Energii.

Przykładowe projekty, które zostaną objęte dofinansowaniem to:
- budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych opartych o energię wodną (w tym geotermalną),

- budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych opartych o biomasę.

Wydatki kwalifikowane: zakup nieruchomości, materiałów budowlanych, robót budowlanych, maszyn, urządzeń, patentów, licencji, technologii, audyt energetyczny.

Poziom dofinansowania: mikro- i małe firmy – do 60%, średnie – do 50%, duże – do 40% wydatków kwalifikowanych.

Jednostki, które mogą ubiegać się o dofinansowanie to:
- jednostki sektora finansów publicznych,
- związki i stowarzyszenia jednostki samorządu terytorialnego,
- przedsiębiorstwa energetyczne,
- regionalne zarządy gospodarki wodnej,
- organizacje pozarządowe,
- szkoły wyższe.

Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskaniem dofinansowania prosimy o kontakt z naszym biurem:
Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy
Biuro projektu Eko-Gmina
58 - 100 Świdnica
ul. Ofiar Oświęcimskich 1

tel./fax 74 852 22 27
biuro@eko-gmina.pl

30 listopad 2011

Z lasu, pola, słońca, patelni do kaloryfera, gniazdka i silnika – czyli samowystarczalność po austriacku.


W listopadowy wtorek grupa przedsiębiorców, naukowców oraz władz gminnych wyruszyła z misją poszukiwania najbardziej samowystarczalnych obszarów na terenie Austrii. Wyjazd ten został zorganizowany przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Eko-Unia, a jego celem stały się trzy gminy: Güssing, Bad Waltersdorf oraz Mureck. Obszary te, to modele efektywnego wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii, które są znane nie tylko w Austrii, ale stanowią przykłady również dla Unii Europejskiej i całego świata. Świadczy o tym choćby przeszło 50 tys. turystów, którzy rocznie odwiedzają w celach naukowo – poznawczych liczące nieco ponad 4 tysiące mieszkańców miasteczko Güssing. Dzięki wyjazdowi pojęcie samowystarczalności nabrało innego wymiaru. Jak się przekonaliśmy na analizowanych przykładach, samowystarczalność to nie tylko uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców energii, ale przede wszystkim szansa na rozwój gmin. Szansę tę pierwsza z odwiedzanych gmin wykorzystała w 100 procentach. W Güssing, bo o tej gminie mowa, system energetyczny tworzą sami mieszkańcy, wspólnie z przedsiębiorstwami, jednostkami badawczo – rozwojowymi i samorządem. Tutaj na potrzeby energetyczne zagospodarowywane jest drewno odpadowe z lasu i poboczy drogowych, trawy z pół i przydomowych trawników oraz odpady z produkcji parkietu. Co ciekawe w gminie w ogóle nie hoduje się trzody chlewnej wychodząc z założenia, że trawy są bardziej efektywne ekonomicznie tzn. łatwiejsze w uprawie i w przetworzeniu na energię w biogazowi.


Güssing – instalacja do produkcji prądu, ciepła, gazu i biopaliwa ze zrębków drewna.


Güssing - produkcja zrębków


Powiat Güssing - ta niepozorna stodoła kryje w sobie nowoczesną instalację cieplną, opartą o zrębki drewna i kolektory słoneczne, które zaopatrują w energię 250 mieszkańców.

Więcej >>


22 listopad 2011

Misja energetyczna w Austrii


Od wtorku rozpoczyna się wyjazd grupy ekspertów Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych zainteresowanych samowystarczalnością energetyczną.

Po powrocie zdamy Państwu dokładną relacje z naszego pobytu w poszczególnych miejscach, nasze wrażenia oraz przemyślenia.


21 października 2011

Najinteligentniejszy budynek w Świdnicy– nowy projekt Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość


Zobacz artykuł ››


12 wrzesień 2011

Podsumowanie konferencji


Autonomiczny Region Energetyczny

Idea - Konferencja - Praktyki - Realizowany model działania

2 września odbyła się we Wrocławiu duża międzynarodowa konferencja pod nazwą "Autonomia energetyczna". W trakcie konferencji zademonstrowano doświadczenia, rozwiązania i konkretne projekty wdrażane w 6 krajach w dziedzinie decentralizacji zarządzania energetyką i budowania lokalnej samowystarczalności energetycznej. Prezentowane rozwiązania odnosiły się do koncepcji lokalnej autonomii energetycznej budowanej na poziomie pojedynczych budynków, ich grup, osiedli a także całych gmin. Podstawowym celem konferencji było pokazanie, że bezpieczeństwo energetyczne - tak ściśle związane z budowaniem niezależności energetycznej - to nie tylko szczebel makro, polityka Państwa i międzynarodowe umowy na dostawy gazu czy ropy naftowej. Bezpieczeństwo energetyczne można także budować jako efekt podejmowanie dobrze przemyślanych, systematycznie prowadzonych i koordynowanych działań na poziomie pojedynczych budynków, ich grup, całych osiedli, a nawet gmin, powiatów i regionów. Z punktu widzenia tak rozumianego bezpieczeństwa energetycznego, opartego na zdecentralizowanych systemach zarządzania energetyką, niezwykle ważna staje się rola gmin, powiatów, lokalnych społeczności, a nawet indywidualnych użytkowników i właścicieli nieruchomości.....
Więcej ››


Zobacz zdjęcia z konferencji ››

5 wrzesień 2011

Podziękowania za udział w konferncji


W imieniu Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy chciałbym serdeczne podziękować Państwu za udział w konferencji pod tytułem Autonomia Energetyczna domu, osiedla, gminy i regionu, która odbyła się 2 września we Wrocławiu.

Państwa frekwencja podczas konferencji przekroczyła nasze oczekiwania. Przybyło około 200 osób z różnych środowisk branżowych oraz samorządowych

Z jednej strony konferencja stanowiła przegląd dokonań 5 krajów w obszarze budowania lokalnej samowystarczalności energetycznej, czy to na poziomie domu, czy osiedla, czy gminy. Z drugiej zaś strony, mogliśmy Państwu przedstawić podsumowanie działań Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w ramach tworzonego od 2 lat Autonomicznego Regionu Energetycznego dla gmin dolnośląskich. Taki model samowystarczalnego regionu został wypracowany dla 22 gmin w ramach projektu Eko-Gmina i będzie on realizowany w kolejnych projektach, o które aplikuje Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość. ARE ma formułą otwartą i mogą doń przystępować inne gminy.

Aktualnie nasze Stowarzyszenie tworzy w Świdnicy nowoczesne Centrum Technologii Energetycznych, które w jednym miejscu skupiać będzie najnowocześniejsze technologie wykorzystujące OZE, jak również samych projektantów, jednostki samorządu terytorialnego, producentów oraz instalatorów wdrażających te technologie w nowoczesnym budownictwie.

Mamy nadzieję, że to spotkanie zaowocuje dialogiem oraz będzie stanowić bodziec do współpracy oraz wymiany doświadczeń.

Poniżej do pobrania formularz współpracy. Proszę o wypełnienie go i o wysłanie na adres biuro@eko-gmina.pl, lub o kontakt telefoniczny pod numerem (74) 852 22 27.

Z poważaniem,
Prezes Stowarzyszenia

Krzysztof Brzozowski

11 maj 2011

Wręczenie strategii energetycznych.


Dnia 11 maja 2011 odbyło się uroczyste wręczenie strategii energetycznych, które powstały w ramach projektu Eko-Gmina. Na uroczyste wręczenie przybyli Burmistrzowie, Prezydenci oraz Wójtowie wszystkich 21 gmin, które wzięły udział w projekcie.

W przekazaniu dokumentacji brali udział również wytypowani pracownicy poszczególnych gmin, którzy, na co dzień podejmują działania z zakresu ochrony środowiska, użytkowania energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Na ręce najwyższych władz zostały złożone dokumenty, które stanowią jasno określone kierunki rozwoju energetycznego poszczególnych Gminy w tym również w oparciu o odnawialne źródła energii oraz szczegółowe rekomendacje, co do działań oszczędzających energie. Określenie tych celów poprzedzone było gruntownym trwającym około rok czasu badaniem aktualnego potencjału energetycznego Gminy przez naszych Ekspertów.

W ramach projektu powstały następujące dokumenty, które otrzymała każda z gmin:
- Audyt Energetyczny Gminy,
- Strategia rozwoju energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem OZE,
- Plan oszczędności energii,

Dokumenty te stanowią rozwinięcie do założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZA TAK AKTYWNY UDZIAŁ W PROJEKCIE.

CHCEMY PODKREŚLIĆ, ŻE PRACA Z PAŃSTWEM BYŁA DLA NAS OGROMNYM WYRÓŻNIENIEM ORAZ WSPANIAŁYM FORUM DO WYMIANY DOŚWIADCZEŃ.

MAMY NADZIEJE, ŻE TO DOPIERO POCZĄTEJ NASZEJ WSPÓLNEJ WSPÓŁPRACY W RAMACH OSZCZĘDZANIA ORAZ RACJONALNEJ GOSPODARKI ENERGIĄ W GMINIE

4 kwiecień 2011

Materiały multimedialne


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami multimedialnymi zamieszczonymi na stronie projektu:
- modelem Autonomicznego Regionu Energetycznego (ARE),
- materiałem filmowym dotyczącym: strategii energetycznej w gminie oraz energooszczędności w budownictwie.

Model autonomicznego regionu energetycznego

Platforma E-Learningowa


30 marca 2011

Aktualnie trwa przekazywanie Gminom- dokumentacji projektowej, która została przygotowana w ramach projektu Eko-Gmina.


Każda z Gmin, która przystąpiła do projektu otrzyma:
- Audyt Energetyczny Gminy,
- Strategię rozwoju energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem OZE,
- Plan oszczędności energii,
- Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy.

Przekazywana dokumentacja powstała w ramach projektu Eko-Gmina realizowanego przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Dokumentacja przekazywana Gminom jest uwieńczeniem naszej rocznej współpracy w ramach projektu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za aktywny udział i osobiste zaangażowanie.